Menu Zamknij

Rys historyczny

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Kętach powstał 1 czerwca 1992 roku z przekształcenia części Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bielsku-Białej. Przekształcenie nastąpiło w trybie ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji Przedsiębiorstw Państwowych. Jednak historia działalności ciepłowniczej w Kętach sięga lat 60-tych. Wtedy to wybudowane zostają Zakłady Metali Lekkich, których kotłownia  zaczyna dostarczać ciepło do pierwszych zakładowych bloków mieszkalnych, a w 1967r.do nowo wybudowanych bloków komunalnych. W tym okresie zakład ciepłowniczy należy do struktur Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Od 1975 roku zakład ciepłowniczy wchodzi w skład Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bielsku-Białej.

Dnia 24 kwietnia 1992 roku w Kancelarii Notarialnej w Kętach sporządzono akt założycielski, na mocy którego powstała jednoosobowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Założycielem spółki jest Gmina Kęty, która wniosła do Spółki całość majątku wydzielonego z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bielsku-Białej , a przekazanego Gminie Kęty decyzją Wojewody Bielskiego z dnia 29 października 1991 roku. Firma uzyskała wpis RHB 1806 dnia 1 czerwca 1992 roku nadany przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział IV Gospodarczy, Sekcja Rejestrowa.

Zmiany organizacyjne i prawne spowodowały konieczność sporządzenie nowego aktu założycielskiego, którego tekst jednolity powstał 01 czerwca 2010 roku z uwzględnieniem zmian wprowadzonych aktem notarialnym z dnia 02.01.1997 za Rep.A 7/1997; aktem notarialnym z dnia 05.07.2001 za Rep.A 3672/2001; aktem notarialnym z dnia 19.05.2004 za Rep.A 2461/2004; aktem notarialnym z dnia 18.10.2006 za Rep.A 3988/2006; aktem notarialnym z dnia 14.02.2008 za Rep.A 820/2008 i aktem notarialnym z dnia 28.05.2010 za Rep.A 6435/2010. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000050004 dnia 16 października 2001 roku.

Skip to content